SØK PÅ BATALJONEN

MAILINGLISTE
Antall medlemmer
0
SISTE BILDEGALLERI
Evalueringen av sesongen 2014
02. December 2014
Uttalelse fra styret vedrørende sesongen 2014
Bataljonen beklager at vi ikke har kommet tidligere ut med denne tilbakemeldingen. Vi har ‘brent mye krutt’ i forbindelse med en arbeids- og tidskrevende sesongavslutning, og hadde derfor ikke anledning til å treffes før søndag kveld. Bataljonen er klar over at dette har ført til en viss frustrasjon blant medlemmene våre.
Vi er nettopp ferdig med den dårligste sesongen Brann har hatt på flere tiår, med aller verste resultat: Nedrykk for første gang siden 1985.

Dette må få konsekvenser!


Det burde ikke være urealistisk at noen pakket sakene sine etter en slik sesong og at noen på den måten tok ansvaret for situasjonen vi har havnet i. Det er ingen tvil om at mye av arbeidet som har blitt gjort i klubben ikke har vært godt nok – utfra resultatet vi har endt opp med. Om løsningen er at noen eller alle må gå og at dette er løsningen som får oss rett opp igjen i eliteserien er imidlertid uklart.


Bataljonen er åpenbart bekymret for den store misnøyen som har spredd seg i opinionen og ser at klubben uansett har en stor utfordring i å overbevise disse dersom det ikke skjer endringer i klubbens organisasjon.


Fra Bataljonens side har vi også mottatt kritikk for ikke å komme med noen uttalelse, og en uttalelse i dag hvor vi ikke klokkeklart går inn for at Roald Bruun-Hansen skal ut av klubben vil også avstedkomme kraftig kritikk blant en del av våre medlemmer.

Til sammenlikning: I 2013 fikk Bataljonen mye kritikk fra et stort hylekor for at vi ikke gikk sterkt ut og tok et kraftig standpunkt for at Skarsfjord måtte gå. Når Skarsfjord selv gikk ut og sa at han trakk seg fikk Bataljonen sterk kritikk fra et nytt stort hylekor for at vi hadde presset Skarsfjord ut av klubben. Vi fikk sågar skriftlige utmeldinger fra Bataljonen på bakgrunn av dette.


Det er riktig å si at det er uenighet internt i styret i Bataljonen på hvor hardt vi skal gå ut mot Brann og enkeltpersoner i Brann.


Vi vil uansett alltid gjøre vårt beste for å kommunisere våre medlemmers meninger til ledelsen på Brann Stadion, både de positive og de kritiske. I den siste tiden er det uten tvil de kritiske som har fått mest plass i tilbakemeldingene våre til Brann. I forbindelse med søndagens styremøte var også styreleder Rolf Barmen til stede for å orientere Bataljonen. Det ble på dette møtet luftet både meninger og kritikk fra Bataljonsstyrets medlemmer, og også videreformidlet hvordan vi opplever opinionen.
Uavhengig av overstående poeng er styret i Bataljonen veldig klar på følgende:
- Sportsjef kreves inn i klubben umiddelbart. Hovedfokus for en ny sportsjef må etter vår mening være spillerlogistikk og evnen til å «trekke de gode kaninene opp av hatten» - å evne å hente spillere som passer inn i rollen de er tiltenkt i Brann og kan prestere godt i tiltenkt rolle, uten at de nødvendigvis skal være kjente og dermed dyre alternativ. Dette er en vanskelig jobb, og stiller strenge krav til kandidaten. Særlig viktig blir det å ha en rød tråd i arbeidet gjennom lengre tid, og på denne måten skape en kontinuitet og en langsiktig plan rundt klubbens spillerlogistikk.

- Det er kritikkverdig at klubben ikke har evnet å hente inn en sportsjef på et tidligere tidspunkt, og Bataljonen har kommunisert denne kritikken gjentatte ganger til klubben. At klubben i sommer valgte å kanalisere midler inn mot spillerlogistikk i stedet for den som skulle være ansvarlig for spillerlogistikken har vist seg å være en feil vurdering.

- Vår anbefaling er at det er riktig og viktig at en sportsjef kommer utenfra klubben for å kunne bidra med nye impulser og være med på å utvikle Brann som organisasjon videre.

- Rikard Norling har vår tillit som trener!
Imidlertid må Norling, som alle andre i klubben, gjennom en grundig og sannsynligvis til dels krass evaluering og vise at han tar læring av årets erfaringer.

- Når Rune Skarsfjord forlot klubben i fjor valgte klubben å signalisere en langsiktighet ved å hente en profilert og merittert trener med en filosofi som var riktig for klubben. Det ble sagt at det var denne filosofien vi skulle bygge på i lang tid fremover og langsiktighet var som nevnt et nøkkelord. Dersom vi nå etter ett år – og riktignok en utvetydig fiasko – sier at den langsiktigheten hiver vi rett på båten og starter på nytt har vi etter vår mening mislykkes i enda større grad.

- Bataljonen mener vi må våge å satse videre på det vi har begynt på og la Norling bygge laget opp igjen. Vi oppfatter at til tross for at det er flere enn tidligere som mener Norling har vært et feilsteg har han bred støtte på tribunene. Vi deler oppfatningen om at Norling er mannen som skal få oss opp igjen i toppen av norsk fotball.

- Bataljonen er bekymret for prosessene rundt arbeidet i klubben, samarbeidet i styret og styrets samlede samarbeid med administrasjonen. Vi har ingen konkrete innvendinger mot styreleders eller styremedlemmers posisjon. Dette kommer delvis av at vi ikke har nødvendig innsikt til å gjøre en saklig vurdering.

- Det er dog på sin plass å komme med noen tilbakemeldinger omkring styrets arbeid og således styreleders og styrets ansvar.

- Herunder nevnes særlig at man ikke har lykkes med å ta nødvendige grep for å få økonomien under kontroll, og at man fremdeles virker helt avhengig av ekstern hjelp for å få driften av klubben til å gå i balanse. Samtidig har man over lengre tid lykkes med å kutte ned på klubbens langsiktige gjeld, noe som er svært positivt.

- At sportssjef ennå ikke er på plass ett år etter at det ble vedtatt er svært kritikkverdig og er en direkte årsak til at vi ser en såpass sterk opinionsfront mot Roald Bruun-Hansen i dag. Behovet for umiddelbart å hente inn en sportssjef er allerede omtalt.

- At styret ikke evner å kommunisere som én forteller oss at samarbeidet internt i styret må jobbes med.

- Det er også naturlig å nevne den såkalte strategiprosessen. Som arbeidsdokument har denne på ingen måte blitt oppfylt og fremstår som ikke i tråd med realitetene.

- Det stilles strenge krav til den evalueringen som nå skal gjøres i klubben. Dette må være en uhildet og profesjonelt utført evaluering, hvor alle deler av organisasjonen blir vurdert.

- Vi oppfordrer sterkt alle våre medlemmer og Brannsupportere om å stille opp på Branns medlemsmøte 10. desember.

- Dette er den gylne anledningen til å få sagt det man mener på en saklig måte i riktig fora. De som ikke møter opp har faktisk ikke noe de skulle ha sagt.


Styret i Bataljonen
Share |

Tilbake til nyhetsarkivet
NYHETER FRA BRANN.NO
- Jakter den gode følelsen
Her er troppen mot Sogndal
Bildøy har signert proffkontrakt
Autografer, selfies og show
Her er den nye bortedrakten
Slik blir Mesterfinalen på Stadion
Alt klart for kveldens kick-off
- Gleder oss til å møte supporterne
Sivert er vår Fantasy-kaptein
Slik blir torsdagens kick-off
SISTE FRA FORUMET
Treningska...
I dag kl. 10:04:41
Marius Bildøy
I dag kl. 09:54:00
Sesongen 2017
I dag kl. 09:46:40
Mesterfina...
I dag kl. 09:23:46
Overganger...
I dag kl. 01:40:38
Naturgress...
mars 24, 2017, 23:51:11 pm
Talentarbeid
mars 24, 2017, 23:12:37 pm
TV-avtalen
mars 24, 2017, 21:49:58 pm
TIL - Bran...
mars 24, 2017, 18:32:01 pm
Brann får ...
mars 24, 2017, 09:13:35 am
NESTE KAMP

FORRIGE KAMP
01.11.15, 13:00
Brann - Hødd
VI SPØR
Hvem blir kvalikkhelten?
Piotr
Huseklepp
Orlov
Askar
Karadas
Badjii
Hanstveit
Skaanes
Haugen
Ingen, bare syndebukker